SUPERPARK OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Hyväksyt tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä SuperPark Oy:n palveluita. Mikäli et hyväksy tätä tietosuojaselostetta, sinulla ei ole oikeutta käyttää SuperPark Oy:n palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

SuperPark Oy (jäljempänä ”SuperPark” tai ”me”)
Y-tunnus: 2481737-3
Lastaajantie 3
88610 VUOKATTI
Puhelin: +358 44 488 6211

2. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Sähköpostitse: tietosuoja-ät-superpark.fi

Postitse:
SupePark Oy
Kettukalliontie 11
87700 Kajaani

3. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita SuperPark Oy noudattaa kerätessään ja kä-sitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja (SuperPark Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva henkilörekisteri)

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

* asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin
* palveluiden tuottamiseen ja personointiin
* liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen
* markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin huolella vali-koimiemme yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkki-nointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteis-työkumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat re-kisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Super-Parkin käyttötarkoitusten kanssa.

5. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite
 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti, titteli tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. asiointi verkkopalvelussa, asiointi SuperPark –puistoissa, käyttäjätili, uutiskirjeiden tilaaminen)
 • rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • rekisteröidyn sijaintitiedot, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa sijaintitietojen käsittelyyn

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero 
 • henkilötunnus  
 • laskutus- ja perintätiedot 

 Rekisterissä voidaan käsitellä asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus 
 • salasana 
 • nimimerkki / lempinimi 
 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot ja asiointi verkkopalvelussa ja SuperPark-puistoissa 
 • alaikäisen rekisteröidyn huoltajan etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. SuperParkin verkkopalvelut, mukaan lukien verkko/mobiilisovellus ja verkkokauppa sekä SuperPark puistot ja niissä olevat aktiviteetit) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi SuperParkin yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, ja yritysasiakkaiden osalta kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille tai siirretäänkö henkilötietojani EU:n /ETA –alueen ulkopuolelle? 

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi SuperParkin yhteistyökumppaneille, jollet ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat SuperParkin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton SuperParkin käyttötarkoitusten kanssa.  

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.  

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli SuperPark myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.  

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.  

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 

SuperPark voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.  

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.  

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?

SuperPark kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  

Ostoskori

Yhteensä
Euro
Alennuskoodit syötetään maksuvaiheessa.

Hyödynnä edut ja kuule uutiset ensimmäisten joukossa! Arvomme uutiskirjeen tilaajien kesken joka viikko 4 kpl SuperPark-lippua.

 

Haluaisitko saada meiltä uutisia ajankohtaisista eduista ja tapahtumista?